เครื่องผลิตน้ำอาร์โอ และงานวางระบบ

(REVERSE OSMOSIS SYSTEM)

น้ำ สะอาด เท่ากับ ปราศจากเชื้อ น้ำ มีความสำคัญต่อทุกกระบวนการในการทำให้ปราศจากเชื้อสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ และเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการล้างทำความสะอาด (Final Rinse Water) ก่อนนำอุปกรณ์กลับมาใช้ซ้ำ และการทำไอน้ำบริสุทธิ์ในขั้นตอนของการฆ่าเชื้อในเครื่องนึ่งอุปกรณ์การแพทย์ 

น้ำ มีความสำคัญในทุกขั้นตอนของการทำความสะอาดครื่องมือทางการแพทย์ที่ต้องนำกลับมาใช้ซ้ำ เริ่มตั้งแต่กระบวนการขจัดสิ่งปนเปื้อน การแช่ ไปจนถึงการทำความสะอาดด้วยมือหรือระบบอัตโนมัติ

น้ำ คือตัวทำละลายน้ำยาทำความสะอาด สารบำบัดอื่น ๆ ช่วยละลายสิ่งสกปรกและชะล้างสารเคมีในเครื่องมือ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดไอน้ำโดยการถ่ายเทความร้อนไปยังพื้นผิวของอุปกรณ์เพื่อทำลายเชื้อ ดังนั้น เครื่องมือทางการแพทย์จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้น้ำที่ผ่านการกรองด้วยระบบที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปน สำหรับใช้ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ปราศจากเชื้อ

นำวิวัฒน์ มีผลิตภัณฑ์ และบริการให้คำปรึกษาดูแลเรื่องคุณภาพน้ำที่ใช้ในโรงพยาบาลโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบและติดตั้ง ตลอดจนการบำรุงรักษาหลังการขาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณจะมีระบบน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ พร้อมเสมอสำหรับการใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิคและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
  • ประสิทธิภาพการกรองแบบ 5 ระดับ (5-stage RO system) สามารถกรองสิ่งแขวนลอยขนาดเล็ก กลิ่น สี สารอินทรีย์และสารเคมี
  • ปริมาตรการผลิตน้ำ RO 750-2,250 ลิตร/วัน (ขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณน้ำดิบก่อนเข้าเครื่อง)
  • คุณภาพมาตรฐาน NSF สำหรับ RO Membrane
  • ฟิตติ้งชนิด JACO