รถเข็นอัลวี่

(ALVI)

รถเข็นสำหรับงานเคลื่อนย้าย

วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

มดเอ็ก

(MODX)

รถส่งของขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

 

ผลิตภัณฑ์สแตนเลส

(High grade stainless steel)

โต๊ะและชั้นวาง,รถเข็น,

ตระกร้า,ตู้