เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ชนิดอุณหภูมิต่ำ

เราภูมิใจนำเสนอเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ชนิดอุณหภูมิต่ำ ด้วย 3 เทคโนโลยี ได้แก่

> เทคโนโลยีระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ พลาสมา (Low temperature hydrogen peroxide plasma)

> เทคโนโลยีระบบฟอร์มาลดีไฮด์ (Low temperature formaldehyde)

> เทคโนโลยีระบบแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ (Ethylene oxide)

ทุกระบบถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นให้มีคุณสมบัติและการใช้งานที่ง่าย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามหลักมาตรฐานสากล การฆ่าเชื้อด้วยระบบอุณหภูมิต่ำ เหมาะสำหรับการฆ่าเชื้อกับอุปกรณ์การแพทย์ที่ไม่สามารถรองรับการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำอุณหภูมิสูง เช่น อุปกรณ์ที่มีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บรรจุภัณฑ์พลาสติกหรือภาชนะพลาสติก ออกแบบมาให้ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล และงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ 

อีทิโก้

(ETIGO)

เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ

ด้วยแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ 100%

 

ไฮโดร

(HYDRO)

เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ

ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ พลาสมา

 

ฟอร์แมท

(FORMAT)

เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ

ด้วยฟอร์มาลดีไฮศ์ 2 %

 

Accessories