A8 High temperature steam sterilizers
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติ ชนิดห้องนึ่งทรงกระบอก

ผลิตภัณฑ์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติรุ่น A8 High temperature steam sterilizers ด้วยไอน้ำอุณหภูมิสูง ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลฉบับล่าสุด  มีระบบตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

ข้อมูลทางเทคนิคและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
ดาวน์โหลด
 • เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ภายใต้ความดันไอน้ำและอุณหภูมิ
 • ควบคุมการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการทำงาน
 • เครื่องมีแบบ 1 ประตู/2 ประตู
 • ความจุห้องนึ่งขนาด 50-800 ลิตร
 • ห้องนึ่งชนิดทรงกระบอก
 • ห้องนึ่งทำมาจากสแตนเลส ชนิด 316L
 • ระบบท่อไอน้ำภายในตัวเครื่องทำด้วยสแตนเลสสตีล
 • ระบบประตูแบบบานพับ
 • หน้าจอแบบปุ่มกด ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
 • มีโปรแกรมนึ่งทำลายเชื้อ เครื่องมือ 105-138 องศาเซลเซียส และชุดอุปกรณ์แบบรูพรุนและกลวง
 • มีโปรแกรมนึ่งสำหรับทดสอบการทำงานเครื่อง : Bowie & dick test และ Leak test
 • ใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 380 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย
 • สามารถใช้ไอน้ำจากเครื่องกำเนิดไอน้ำภายในตัวเครื่องและจากส่วนกลาง