เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติ ชนิดอุณหภูมิสูง

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบสุญญากาศอัตโนมัติ (Pre-vacuum/Post-vacuum) ทุกรุ่นของ นำวิวัฒน์ มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ค่าใช้จ่ายต่อรอบการทำงานต่ำ และมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ง่าย สะดวกต่อการบำรุงรักษา ปลอดภัยและเชื่อถือได้ในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมทั้งด้านการใช้งานในโรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการและการใช้งานด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

A8 Tabletop

class N

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์

ระบบอัตโนมัติ แบบตั้งโต๊ะ

A8 High temperature

steam sterilizers
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติ

ชนิดห้องนึ่งทรงกระบอก

A9 High temperature

steam sterilizers

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติ

ชนิดห้องนึ่งทรงเหลี่ยม