เครื่องเป่าแห้ง

ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยจัดการกับอุปกรณ์ที่มีความท้าทายในการทำให้แห้ง โดยเฉพาะอุปกรณ์ชุดทางเดินหายใจ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนและความชื้น หลังการล้างทำความสะอาด

ตู้เป่าแห้งมาพร้อมข้อต่อสำหรับอุปกรณ์ดมยาสลบและอุปกรณ์ช่วยหายใจ เช่น สายออกซิเจนงวงช้าง (Corrugated tube)  สายออกซิเจน (Oxygen reservoir) Ambu Bag และชั้นวางพร้อมตะกร้า สำหรับอุปกรณ์ผ่าตัดและอุปกรณ์การแพทย์

มีขนาดรองรับตั้งแต่ 400-1300 ลิตร  ทั้งแบบ 1 ประตู และ 2 ประตู แบบส่งผ่าน (Pass through door)

 

ไทม์เม็กซ์ (TIMEX)

เครื่องเป่าแห้ง รุ่น TM

1 ประตู/ 2 ประตู

เครื่องเป่าแห้งไทม์เม็กซ์ ออกแบบมาเพื่อ

ช่วยเป่าแห้งอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

ไทม์เม็กซ์ (TIMEX)

เครื่องเป่าแห้ง รุ่น EX

1 ประตู/ 2 ประตู

เครื่องเป่าแห้งไทม์เม็กซ์ ออกแบบมาเพื่อ

ช่วยเป่าแห้งอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

ไทม์เม็กซ์ (TIMEX)

เครื่องเป่าแห้ง รุ่น EXA

1 ประตู/ 2 ประตู

เครื่องเป่าแห้งไทม์เม็กซ์ ออกแบบมาเพื่อ

ช่วยเป่าแห้งอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์