การขจัดคราบสกปรก ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
สำหรับคราบฝังแน่นในอุปกรณ์การแพทย์ประเภทท่อสายยางและอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อน

จุดประสงค์หลักของการทำความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์ คือ การทำความสะอาดและขจัดคราบฝังแน่นให้หมดสิ้นไป ก่อนนำเครื่องมือเข้าสู่กระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ

ด้วยเทคโนโลยีของ นำวิวัฒน์ จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น

  • คลีเน็กซ์ (CLENEX) สำหรับล้างเครื่องมือประเภทท่อสายยาง
  • อัลตร้า (ULTRA) สำหรับการล้างเครื่องมือที่มีความซับซ้อน

 

คลีเน็กซ์

(CLENEX)

เครื่องล้างเครื่องมือประเภทท่อยาง

 

อัลตร้า

(ULTRA)

เครื่องล้างเครื่องมือที่มีความซับซ้อนระบบอัลตร้าโซนิค