รู้จัก..นำวิวัฒน์

จุดเริ่มต้นของกิจการ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 ณ ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยเปิดร้านภายใต้ชื่อ “หนำซุย” เป็นแห่งแรกเพื่อดำเนินกิจการ จากกิจการที่เป็นลักษณะครอบครัวขนาดเล็กหรือห้องแถว คือจุดเริ่มต้นในการประกอบธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องนึ่งไอน้ำ(ด้วยแก๊ส) นับเป็นผู้ผลิตรายแรกและผลิตภัณฑ์เครื่องแรกของประเทศที่ถูกผลิตขึ้นโดยฝีมือคนไทย และถูกจัดจำหน่ายให้กับลูกค้ารายแรก คือ โรงพยาบาลศิริราช

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได้ย้ายที่ทำการมาตั้งโรงงานแห่งแรก ณ ถนนพระรามที่ 3 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปิดกิจการเป็นตึกแถว ประกอบกิจการการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องนึ่งไอน้ำ พร้อมให้บริการกับกลุ่มลูกค้าภายในประเทศ เช่น โรงพยาบาล สถานพยาบาล รวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ความสำคัญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้ได้มาซึ่งมาตรฐานการควบคุมระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และได้รับการรับรอง ระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ ISO 13485 เป็นต้น

ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้ทำการย้ายที่ตั้งและเปิดโรงงานแห่งใหม่ในชื่อ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด ณ ถนนประชาอุทิศ-คู่สร้าง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพื้นที่การผลิตมากกว่า 12,800 ตารางเมตร ด้วยกำลังการผลิตที่มากขึ้นสามารถรองรับลูกค้าภายในประเทศและส่งออกจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าต่างประเทศ ทั้งในแถบเอเชีย ออสเตรเลียและยุโรป

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 อย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยความภาคภูมิใจในฐานะที่เราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ชั้นนำด้านการทำให้ปราศจากเชื้อของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การพัฒนา และการผลิตอุปกรณ์ประเภทที่ใช้ในด้านการทำความสะอาด การฆ่าเชื้อ และการทำให้ปราศจากเชื้อของเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ โดยมุ่งเน้นการผลิตและการบริการที่มีคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล  ตลอดจนให้บริการคำปรึกษา ติดตั้งและสอนวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ใช้งานของหน่วยงานจ่ายกลาง (CSSD) ภายในโรงพยาบาลและศูนย์วิจัยเกี่ยวกับยา

จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน  ทำให้เราสามารถคิดค้นเครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้ออย่างต่อเนื่อง ความสามารถที่แข็งแกร่งพร้อมความรู้และประสบการณ์ดังกล่าว ทำให้เราก้าวขึ้นสู่ผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ระดับแนวหน้าของประเทศ โดยมีเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายและมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาดต่างประเทศ อาทิเช่น เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บริษัทฯ  มุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ภายใต้ราคาที่เหมาะสม และมีความมุ่งมั่นในการที่จะปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องหมาย CE MARK และผลงานวิจัยพัฒนาต่อยอดมากมาย จนได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมไทย และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากโรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศ