วิสัยทัศน์

องค์กรชั้นนำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์

พันธกิจ

ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพที่ดีขึ้น

ค่านิยมองค์กร

มุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่ | ว่องไวในทุกสถานการณ์ | ผสานรักษาจรรยาบรรณ

มาตรฐานรับรอง